Pankreas kanseri tanısı nasıl konur?

Pankreas kanseri tanısı nasıl konur?

Pankreastaki tümörü belirlemek kimi zaman oldukça güçtür. Semptomlar her zaman belirgin

değildir, genellikle aşamalı olarak gelişir. Pankreas kanseri tanısı koymaya ve kanserin başka

yerlere yayılıp yayılmadığını belirlemeye yönelik birçok tıbbi test kullanılmaktadır.

Aşağıda belirtilmiş olanlar ve diğer testler, pankreas kanseri olup olmadığınızı ve kanserin

yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Kan testleri. Bu testler karaciğer ve diğer organların fonksiyonlarını ölçmektedir. Tek başına

hiçbir kan testi pankreas kanseri tanısı koymaya yeterli değildir.

Ultrason. Bu test, küçük bir televizyon ekranında görebileceğiniz bir resim oluşturmak üzere

ses dalgalarını kullanmaktadır. Görüntü pankreasın boyutunu ve olasılıkla tümör varlığını

gösterebilir. Ultrason genellikle batın yüzeyine bir probun yerleştirilmesiyle yapılır. Gelişen

teknolojiyle ultrason probları endoskopların ucuna yerleştirilmekte, böylece mide ve

duodenum (Bakınız aşağıda ERCP) incelenebilmektedir. Endoskopik ultrason (EUS) ERCP

sırasında yapılabilir ve pankreastan biyopsi (örnek) almak için kullanılabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT). Özel bir X ışını aygıtıyla vücudun ayrıntılı resimleri elde

edilebilmektedir. Bu tarama kanserin ne derece yayıldığını gösterebilmektedir. BT taraması

tümörün cerrahi müdahaleyle çıkarılıp çıkarılamayacağını belirlemede kullanılan birincil

testtir.

PET tarama . PET (pozitron emisyon tomografisi) taraması, normal hücreleri hızlı bölünen

kanser hücrelerinden ayrımsayabilen daha yeni bir teknolojidir. PET taramaları göğüs grafisi,

BT ve MRI taramalarından sonra tümörün habis ya da selim olduğunun, veya kanserin göğüs

boşluğuna yayılıp yayılmadığının belirlenmesinde kullanılır.

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP). Bu test sırasında bir endoskop (esnek

tüp) boğazınızdan geçirilerek mideye ve ince bağırsağa gönderilir. Hekim endoskop

aracılığıyla bölgeyi görür, safra kanalına ve pankreas kanalına boya enjekte edebilir. Bu test,

söz konusu kanallarda tümörden kaynaklanan bir basıyla oluşan daralmaları gösterebilir.

Stent adı verilen küçük bir tüp sarılığın giderilmesi için safra kanalınıza yerleştirilebilir (safra

kalanı bir tümör tarafından bloke edilmişse).

Not: Safra kanallarına plastik bir stent yerleştirilen, sarılık deneyimleyen hastalarda

stentin bloke olduğu koşulda enfeksiyon riski oluşur. Safra stenti olan bir hastada

gelişen ateş (38.5C ve yukarısı) ya da sarılığın yeniden oluşması acil tedavi gerektiren

durumlardır. Bu semptomları deneyimlediğinizde hekiminizi ya da acil servisi arayınız.

İnce iğne aspirasyonu (İİA): Bir tümör tanımlandığında iki şekilde biyopsi yapılabilir (örnek

alma): endoskopik ultrason (EUS) ya da BT yönlendirmeli biyopsiler.

EUS yönlendirmeli İİA, hekimin tümörü görmesine olanak tanıyan bir ultrason probuyla

donatılmış özel bir endoskopla gerçekleştirilir. Endoskobun ucundaki ince bir iğne tümörden

örnek almada kullanılır.

İİA, BT taraması sırasında gerçekleştirilirken, hekim ilk önce lokal bir anestezik enjekte eder

daha sonra ince iğne deriden vücuda girer, batından geçerek pankreasa ulaşır. BT taraması

tümörün kesin konumunun bulunması açısından hekime yol gösterir. Hücrelerin örneklendiği

ve ardından mikroskop altında incelendiği bu süreç biyopsi olarak adlandırılmaktadır.

Anjiyografi.

Bu testte pankreastaki ve etrafındaki damarlar incelenir. Radyoloji bölümünde

lokal anestezi altında yapılır. Küçük bir kateter üst bacaktaki bir artere yerleştirilir. Kan

damarlarına boya enjekte edilir, boya pankreasa ulaşır ve x ışınlarıyla resmi çekilir. Bu

resimler cerraha ameliyatı planlamasında yardımcı olabilir.

Laparoskopi. Bu test ameliyathanede genel anestezi altında gerçekleştirilir. Cerrah, batında

açılan yarım inçlik bir kesiden ufak bir kamera yönlendirir. Batındaki organlar doğrudan

incelenebilir. Bu test, pankreas tümörünün diğer organlara ya da yapılara yayılıp

yayılmadığının belirlenmesinde kullanılır.

Not: Testlerin tamamlanması için hastanın geceyi hastanede geçirmesi genellikle gerekmez.

Araştırmaya yönelik cerrahi, pankreas tümörlerinin ya da diğer normal dışı durumların

belirlenmesinde çok seyrek uygulanır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !